Yükleme Şablonlarının Detaylı Tanımları


            Families - Aileler

            Ürünlerin tampon sürelerine göre gruplanmasıdır.

            Sütunlar:

            Production Family - Ürün Ailesi: Aynı tampon süresine sahip ürünleri temsil eden isim veya kodla ayrıştırılan gruptur.

            Buffer - Tampon: Terminden kaç iş günü önce siparişin üretime çıkılacağını belirleyen süredir.            Products / SKU - Ürünler / SKU

            SKU ile tanımlanan benzersiz ürün kodudur.

            Sütunlar:

            Product SKU - Ürün SKU:  ürün kodudur.

            Production Family - Ürün Ailesi: bu SKU için tayin edilen ürün ailesidir.

            Opsiyonel sütunlar (sadece iş yükü kontrol için):

            Parts per hour CCR - Kısıttaki saatlik üretim: altı adet vardır, izin verilen üç kısıttaki sarfı gösterir, detaylı bilgi için literatüre bakınız.


            Nonworking Days Tatil Günleri

            Sistemde emniyetli termin ve planlana üretime çıkış tarihi hesabında iş günleri kullanıldığı için tatil günlerinin işaretlendiği bir takvim oluşturulmaktadır. 

            Sütunlar:

            NWDS: tatil günlerinin tarihleridir.

            Description - Tanım: tatil günlerinin açıklamasıdır.


            Work Orders -Siparişler

            Üretimin takip edilebilmesi için her gün düzenli yüklenmesi gereken şablondur. 

            Sütunlar:

            WO ID: Siparişin kodudur.

            Product SKU - Ürün SKU: üretilecek ürünün kodudur.

            Product Description - Ürün Tanımı: serbest yazılabilen ürün
             tanımlayan bilgidir. Nitelikleri değişen standart ürünler için kullanışlıdır. Örnek: değişik ölçülerde bir sokak kapısı.

            Customer - Müşteri: zorunlu değildir, müşteri veya siparişe ilişkin açıklama alanıdır.

            Due Date - Termin: zorunlu alan, söz verilen termindir.

            Actual Release Date - Fiili Üretime Çıkış Tarihi: Henüz üretime çıkılmamış siparişlerde boş bırakınız. Üretime çıkılanların, çıkış tarihidir.

            Quantity - Miktar: zorunlu değildir, hesaplamalarda kullanılmaz, sipariş bakiyesini gösterir. 

            Work center - İş Merkezi: zorunlu değildir, üretime çıkılan siparişin bulunduğu yeri gösterir. 

            Opsiyonel sütunlar (sadece iş yükü kontrol için):

            Qty before [1-6] - Kısıttaki iş yükü: Tanımlanan 6 kısıtta henüz çalışılmamış olan iş miktarıdır. Ürün rotasında olmayan kısıtlar için sıfır yazınız.

            Stock buffer - Stok Tamponu: MTO siparişlerinde sıfırdır. Buraya pozitif bir miktar yazdığınızda OTIF100 ilgili ürünün  MTA olduğunu anlar. 

            On hand - Eldeki Stok: sadece MTA siparişler içindir, ilgili ürünün kullanıma hazır stok miktarıdır.

            Template for automatic update via SFTP