Sık Sorulan Sorular

Although this Website may be linked to other websites, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked website, unless specifically stated herein.

You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any website which you access through a link from this Website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk.

Although this Website may be linked to other websites, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked website, unless specifically stated herein.

You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any website which you access through a link from this Website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk.

OTIF100 mümkün olan en sade formdadır. Kurulumu yapacak, veri yükleyecek ve güncelleyecek birine ihtiyacınız vardır: Yönetici. Hiç bir şeyi değiştirmeden güncel durumu izlemesi gereken birileri vardır: Kullanıcı.

İstediğiniz kadar kişiye Yönetici veya Kullanıcı yetkisi verebilirsiniz, aynı eposta ve şifreyle aynı anda onlarca Kullanıcı bağlanabilir. Kullanıcı yetkisi için bu yaklaşım uygundur ancak aynı kaydı aynı anda değiştirmeye çalışma riski nedeniyle Yönetici yetkisi için bunu önermeyiz. 

OTIF100 terminli siparişe üretimde %100 gününde ve adedinde servis verebilmek için tasarlanmıştır. Stok için çalışırken OTIF100 kullanacaksanız bir müşteriye o ürün için termin veriyor gibi yazabilirsiniz. 

Aslında sipariş için değil, bulunurluk için üretim (MTA) çözümü Kısıtlar Teorisi literatüründe vardır.  (MTA - Make-To-Availability, MTO - Make-To-Order).

If your business is pure MTA, consider using FILLRATE100 instead. Learn more here: https://fillrate100.com

MTA siparişlerinizde termin yerine o ürün için stok tamponu ve elinizdeki stoku yazarsınız (hata mesajı vermemesi için yine de termin yazmanız gerekir ama kullanılmayacaktır). Böylece OTIF100 bu ürünün MTO değil MTA olduğunu anlayacak renk kodlarını buna göre belirleyecektir.

Eğer üretimde MTO ve MTA siparişler aynı kaynakları kullanıyorsa iş yükü kontrol modunda MTO için % kapasite tayin ederek çakışmaları önleyebilirsiniz. 

Üretime çıkış tarihi vermek yeni bir kavramdır. Alışılmış yöntem daha ilk operasyonda sırada bekleyecek olsa bile tüm siparişleri hemen üretime çıkmaktır.

OTIF100 bir siparişin üretime ne zaman çıktığını takip eder. Bu ARD Fiili üretime çıkış tarihidir. Eğer üretimi devam eden bir siparişte gerçek üretime çıkış tarihinden emin değilseniz yaklaşık bir tarih yazabilirsiniz. Eğer sipariş üretime henüz çıkılmayacaksa bu alanı boş bırakırsınız.

Kesinlikle hayır!

Kapasiteyle ilgili hiç bir ölçüm yapmadan, hemen BUGÜN siparişlerin renk kodlarını ve planlanan üretime çıkış tarihlerini görerek başlayabilirsiniz. Sadece bu iki işareti takip ederek verimlilikteki artışı hemen fark edebilirsiniz.

PPH kapasite sarfının ölçüsüdür, sadece CCR -kısıt için söz konusudur. Her operasyon için yapmaya gerek yoktur.

CCR-kısıtın kapasitesini belirleyen en önemli unsur WIP-üretimdeki stok miktarıdır. Dolayısıyla ilk işimiz üretimdeki stoku kontrol etmektir. 

Yöntemlere bakalım. İş Yükü Kontrolünün temeli  olan bu ölçüm için 2 farklı yöntem önereceğim. 

  • Birinci yöntemde normal bir günde her üründen bir saatte kaç adet çıktığını sayarsınız. Değişik zamanlarda bu ölçümü tekrarlayarak ortalamasını alırsınız. Çok zaman alır, verinin doğruluğundan emin olmak güçtür. 

  • İkinci yöntemi tercih ederim:

Ürün portföyünüzü CCR-kısıtta X adet ürünü yapmak için gereken ortalama zamana (dakika) göre gruplayın. 
Bu gruplara ortalama bir süre (dakika) tayin edin, T diyelim.
Her grup ve dolayısıyla her ürün için PPH-saatlik üretim = 60 * X / T olarak hesaplayın.
Son olarak her sipariş için 3-6-12 ay (hangisine ulaşabiliyorsanız) dönemde PPH ile sipariş adedini çarparak gereken süreyi hesaplayın.
Hesapladığınız değerleri excel dosyada bir araya getirin, özet tabloyla haftalık süreleri bulun. Buradaki varsayım CCR-kısıtın hiç bir zaman boşa çıkmadığıdır. Eğer hesapladığınız değerlerle gerçekleşenler arasındaki fark %50 den fazlaysa gruplara tayin ettiğiniz ortalama süreleri veya haftadan haftaya yapılan fazla mesai/fason vb gibi hareketleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz.  
Seçtiğiniz dönemde işletmenizin her hafta kaç saat çalıştığını bilmelisiniz.  Bu noktada CF-Düzeltme faktörünü kullanabilirsiniz, her ürünün PPH-ssatlik üretimiyle çarpılmalıdır.
CF = 1 düzeltme yok anlamına gelir. Hesaplanan saatler gerçekleşenden fazlaysa belirlenen PPH-saatlik üretim düşüktür, CF-düzeltme faktörü ile çarpılarak yükseltilmelidir. Tersi de doğrudur. 
CF-düzeltme faktörünü hesaplanan saatlerin gerçekleşenden %10-15 daha fazla olacağı gibi ayarlamanızı öneririm. Daha muhafazakar ve iş yükü kontrollüyken emniyetli termini tutturması daha kolay olacaktır. Satış kaybı olacak diye endişelenmeyin, üretiminiz belirlenen PPH-saatlik üretimi aşacak ve her zaman daha çok sipariş için kapasite göreceksiniz. 

 

in order of taking advantage of load control to calculate safe dates, you need at least one CCR per production line.

When a change in the product mix makes the CCR to shift from one resource to another, you may need 2 or at most 3 CCRs in a production line.

OTIF100 provides 6 CCRs to be configured. If you need only one, use only one.

You can combine CCRs to manage from one production line to a maximum of 6 production lines, with one CCR each.

Configuration of a CCR means two things: a) assigning hours per day and capacity for MTO (default is 100%); and b) assigning the appropriate value to PPH to each SKU that goes through that resource.

Her üretim hattı belirli bir dönemde hükmeden bir CCR-kısıt vardır. Bununla birlikte ürünlerin kısıtta kullandığı kapasiteler farklı olabilir ve dolayısıyla ürün gamı değiştiğinde CCR-kısıt da değişebilir. 

Emniyetli termin sözü verirken OTIF100 dinamik olarak 3 adet potansiyel kısıta izin verir. Ürün gamı değiştiğinde CCR-kısıt da değişebilir ancak OTIF100 dinamik olarak uyum sağlayacak ve doğru sonucu verecektir. 

İdeali tek bir CCR-kısıt olmasıdır. 2 adet CCR-kısıtla olası hallerin %99 unu karşılayabilirsiniz. Üçüncü CCR-kısıt tamamen emin olmak isteyenler içindir. 

Yes. When an order is finished, you can mark it as finished and it will go to history, where you can do some analysis of your performance.
When you are using the automation to upload the work orders, all the orders that are not in the current uploaded file will be automatically considered as finished.